Deklaration om uppgiftsskydd

Denna dataskyddsdeklaration ger användare av vår tjänst information om typen, omfattningen och syftet med vår insamling och användning av personuppgifter. "Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagliga dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring. Personuppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas endast om du har samtyckt till detta eller om en lag tillåter detta. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskydd och datasäkerhet och samlar in så lite personuppgifter som möjligt.

Denna dataskyddsförklaring kan nås, sparas och skrivas ut när som helst under URL: http://www.pferd-vsm.se/data-protection-declaration/.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan utgöra säkerhetsrisker. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst av tredje part.

Namn och adress till personuppgiftsansvarig för databehandling

Den personuppgiftsansvarige för databehandling enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra dataskyddsrelaterade bestämmelser är:

PFERD-VSM AB
Stockholmsvägen 18, 7 tr
SE-181 50 Lidingö
Sweden
Telefon +46 8 564 72 300
Kundservice: +46 8 564 72 310
info@pferd-vsm.se
www.pferd-vsm.se 

Namn och adress till dataskyddsombudet Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:

Thomas Spaeingds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Berliner Strasse 1
49201 Dissen, Germany
T +49 5421 30 89 518
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com 

För alla frågor och förslag angående dataskydd kan alla registrerade kontakta vårt dataskyddsombud direkt.

Insamling, användning och behandling av personuppgifter

Server log files

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personliga uppgifter. Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata av din webbläsare och lagras i loggfiler (serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar din IP-adress, datum och tid för åtkomst, namn och URL för den åtkomst till filen, tidigare besökta webbplats (referrer URL), webbläsardetaljer, operativsystem för datorn som används för åtkomst, överförd datavolym och den begärande leverantören . Dessa uppgifter används för att säkerställa att en anslutning till webbplatsen kan upprättas utan svårighet, för att säkerställa enkel användning av vår webbplats och för statistiska, interna ändamål.

Datainsamling för avtalsbehandling

Ytterligare personuppgifter kommer endast att samlas in om användaren samtycker till denna insamling i enlighet med lagliga regler eller en laglig grund tillåter detta.

Vi använder dessa personuppgifter för att svara på användarens förfrågningar, för att behandla avtal som ingåtts med användaren och för eventuella tekniska administrationsändamål. Endast personuppgifter vars behandling inte är undantagen enligt lag kommer att användas, om det inte finns ett undantag.

Kontaktformulär

Om du har frågor av något slag, erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss med hjälp av ett formulär som finns på webbplatsen. Här är det nödvändigt att ange en giltig mailadress så att vi vet var förfrågan kommer ifrån och kan svara på den. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandling i syfte att ta kontakt med oss utförs med utgångspunkt i art. 6(1)(1)(a) GDPR, baserat på ditt fria samtycke. De personuppgifter som vi samlar in från det ifyllda kontaktformuläret kommer automatiskt att raderas efter att förfrågan du gjort har behandlats.

Karriärportal / ansökningar

I vår karriärsektion kan du använda vårt onlineformulär för att söka utannonserade tjänster eller göra en spekulativ ansökan. I det här fallet är det nödvändigt att du lämnar personuppgifter så att vi fullt ut kan utvärdera och bedöma din ansökan och kontakta dig under ansökningsprocessen. All information du lämnar här är frivillig. Databehandling i syfte att behandla ansökningar utförs med stöd av art. 6(1)(1)(a) GDPR, baserat på ditt fria samtycke. De personuppgifter som vi samlar in från det ifyllda formuläret samt de andra överförda filerna kommer att raderas efter att ansökningsprocessen har slutförts.

Vidarebefordran av data

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för några ändamål förutom de syften som anges nedan. Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part om:

  • du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6(1)(1)(a) GDPR, eller överföringen i enlighet med art. 6(1)(1)(f) GDPR är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande berättigat intresse av att inte få dina uppgifter vidarebefordrade
  • det finns en laglig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna enligt art. 6(1)(1)(c) GDPR
  • detta är lagligt tillåtet och krävs för att behandla avtalsförhållanden med dig enligt art.6(1)(1)(b) GDPR

Den registrerades rättigheter

Du har rätten:

  • i enlighet med art. 15 GDPR, för att begära information om typen och omfattningen av de personuppgifter vi samlar in, särskilt dess behandling, planerade lagringsperiod, fortsättning och avslöjande;
  • i enlighet med art. 16 GDPR att kräva omedelbar rättelse av dina personuppgifter som lagras av oss om dessa uppgifter är felaktiga eller ofullständiga
  • i enlighet med art. 17 GDPR, att kräva radering av dina personuppgifter som lagrats hos oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller alternativt
  • i enlighet med art. 18 GDPR kan du kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas;
  • att ta emot personuppgifterna i enlighet med art. 20 GDPR och att kräva att den överförs till andra registeransvariga;
  • i enlighet med art. 7(3) GDPR, att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kommer att innebära att vi i framtiden inte längre kommer att tillåtas fortsätta den databehandling som baserades på detta samtycke att klaga till en tillsynsmyndighet
  • i enlighet med art. 77 GDPR. Du kan i regel kontakta tillsynsmyndigheten i detta fall.

Rätt att invända

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av legitima intressen i enlighet med art. 6(1)(1)(f) GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med art. 21 GDPR om det finns skäl för att göra det på grund av just din situation eller om invändningen riktar sig mot direktmarknadsföring. I det senare fallet har du generell rätt att göra invändningar och vi kommer att följa detta utan att du behöver ange en viss situation. Om du vill utnyttja din ångerrätt eller invändning skickar du bara ett e-postmeddelande till info@pferd-vsm.se

Datasäkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring och distribution av dina uppgifter av obehöriga. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att ge ett fullständigt skydd mot alla risker.

Webbplatsen använder industristandarden SSL (Secure Sockets Layer) för kryptering i vissa områden. Detta säkerställer sekretessen för din personliga information på Internet. En stängd nyckel eller låssymbol i den nedre statusraden i din webbläsare visar dig om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens slutenhet (dator, surfplatta, smartphone etc.). De lagras när webbplatsen öppnas. De innehåller information om besöket på webbplatsen och denna information nås regelbundet när webbplatsen tas upp igen. Användningen av cookies gör det möjligt för oss och dig att optimera vår onlinetjänst. Vi använder också cookies för att analysera surfbeteendet för våra webbplatsbesökare och för att möjliggöra riktad, intressebaserad reklam. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan att använda cookies.

För dessa funktioner måste webbläsaren kännas igen, även efter byte av sida. Bearbetningen baseras på art. 6(1)(f) GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av ovan nämnda ändamål. Detta betyder dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet, eftersom uppgifterna inte lagras tillsammans med andra personuppgifter som rör dig.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare för att säkerställa att inga cookies lagras på din dator eller att ett meddelande alltid visas innan en ny cookie skapas. Att inaktivera cookies helt kan dock innebära att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Spårningsverktyg

De spårningsåtgärder som anges nedan och som används av oss utförs på basis av art. 6(1)(1)(f) GDPR. Med dessa spårningsåtgärder vill vi säkerställa att vår webbplats är designad för att möta våra kunders behov och optimeras kontinuerligt. Vi använder också spårningsåtgärderna för att registrera statistik om hur vår webbplats används och för att utvärdera denna statistik i syfte att optimera vår tjänst för dig. Dessa intressen kan anses berättigade i enlighet med ovan nämnda bestämmelse. Detaljer om relevanta databehandlingsändamål och datakategorier kan erhållas från motsvarande spårningsverktyg.

Google Analytics

På vår webbplats använder vi Google Analytics, en tjänst från tredjepartsleverantören Google (hädanefter kallad "Google"):

Google Dublin,
Google Ireland Ltd.,
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4, Irland,
Fax: +353 (1) 436 1001.
Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/de.html,
dataskyddsöversikt: www.google.com/intl/de/analytics/learn/ privacy.html
och sekretesspolicy: policies.google.com/privacy.

I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av webbläsartyp/version operativsystem som används referens-URL (den tidigare besökta sidan) värdnamnet för åtkomstdatorn (IP-adress) tidpunkten för serverförfrågan överförs till en Google-server i USA och sparas där på obestämd tid. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet i syfte att göra marknadsundersökningar och för att utforma dessa webbplatssidor utifrån behov . Denna information kan också överföras till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Du kan förhindra installationen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra data som genereras av cookien och relaterad...

Alternatively, you have the option of preventing the processing of data by Google by clicking on the following link: Click here to be excluded from the Google Analytics analysis. Google is certified under the EU-US "Privacy Shield" data protection agreement.

For further information, please refer to Google's terms of use and general terms and conditions, especially at https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

På denna webbplats använder vi tjänsten Google Maps. Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och gör att du kan använda den bekväma kartfunktionen.

När du besöker webbplatsen får Google ett meddelande om att du har anropat den relevanta undersidan på vår webbplats. Detta händer oavsett om du är inloggad på ett Google-användarkonto eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska tilldelas din Google-profil måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Sådana utvärderingar görs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att leverera behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta Google.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören, se leverantörens dataskyddsdeklaration. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och om de inställningar du kan justera för att skydda din integritet: policies.google.com/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och arbetar enligt EU-USA...

Social-Media Dienste

YouTube

YouTube Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. Dessa videor lagras på www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Videorna är alla inbäddade i "enhanced privacy mode", vilket innebär att om du inte spelar upp videorna kommer ingen data om dig som användare att överföras till YouTube. Först när du spelar upp videorna kommer personuppgifter att överföras. Vi har ingen kontroll över denna dataöverföring.

Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska tilldelas din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Sådana utvärderingar görs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att leverera behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning av YouTube, se den relevanta dataskyddsdeklarationen. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och om de inställningar du kan justera för att skydda din integritet: policies.google.com/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och arbetar enligt EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

I agree to the use of cookies by VSM for analytics purposes.
For more detailed information, please refer to our Privacy Policy. By using our website, you agree to the use of cookies.
OK